Spring til indhold
LuckyCrush » Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Velkommen til LuckyCrush!

Disse vilkår og betingelser skitserer reglerne og reglerne for brugen af LuckyCrush's hjemmeside, som er placeret på https://luckycrush.one/.

Ved at gå ind på denne hjemmeside antager vi, at du accepterer disse vilkår og betingelser. Fortsæt ikke med at bruge LuckyCrush, hvis du ikke accepterer alle de vilkår og betingelser, der er angivet på denne side.

Følgende terminologi gælder for disse vilkår og betingelser, fortrolighedserklæring og meddelelse om ansvarsfraskrivelse og alle aftaler: "Klient", "Du" og "Din" henviser til dig, den person, der logger på denne hjemmeside og overholder virksomhedens vilkår og betingelser. "Virksomheden", "os selv", "vi", "vores" og "os" henviser til vores virksomhed. "Part", "Parter" eller "Os" henviser til både kunden og os selv. Alle udtryk henviser til tilbud, accept og overvejelse af betaling, der er nødvendig for at gennemføre processen med vores assistance til klienten på den mest hensigtsmæssige måde med det udtrykkelige formål at opfylde klientens behov med hensyn til levering af virksomhedens angivne tjenester i overensstemmelse med og underlagt gældende lov i Holland. Enhver brug af ovenstående terminologi eller andre ord i ental, flertal, store bogstaver og/eller han/hun eller de betragtes som udskiftelige og derfor som henvisende til det samme.

Småkager

Vi anvender brugen af cookies. Ved at tilgå LuckyCrush accepterede du at bruge cookies i overensstemmelse med LuckyCrush's privatlivspolitik.

De fleste interaktive hjemmesider bruger cookies, så vi kan hente brugerens oplysninger ved hvert besøg. Cookies bruges af vores hjemmeside til at aktivere funktionaliteten af visse områder for at gøre det lettere for folk, der besøger vores hjemmeside. Nogle af vores affilierede/annonceringspartnere kan også bruge cookies.

Licens

Medmindre andet er angivet, ejer LuckyCrush og/eller dets licensgivere de intellektuelle ejendomsrettigheder til alt materiale på LuckyCrush. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder er forbeholdt. Du kan få adgang til dette fra LuckyCrush til dit eget personlige brug underlagt begrænsninger angivet i disse vilkår og betingelser.

Det må du ikke:

 • Genudgiv materiale fra LuckyCrush
 • Sælg, leje eller underlicenser materiale fra LuckyCrush
 • Gengiv, dupliker eller kopier materiale fra LuckyCrush
 • Videredistribuer indhold fra LuckyCrush

Denne aftale træder i kraft på datoen herfor.

Dele af denne hjemmeside giver brugerne mulighed for at poste og udveksle meninger og informationer på visse områder af hjemmesiden. LuckyCrush filtrerer, redigerer, offentliggør eller anmelder ikke kommentarer før deres tilstedeværelse på hjemmesiden. Kommentarer afspejler ikke synspunkter og meninger fra LuckyCrush, dets agenter og/eller tilknyttede selskaber. Kommentarer afspejler synspunkter og meninger fra den person, der poster deres synspunkter og meninger. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende love, er LuckyCrush ikke ansvarlig for kommentarerne eller for noget ansvar, skader eller udgifter forårsaget og/eller lidt som følge af enhver brug af og/eller udstationering af og/eller fremkomst af kommentarer på dette internet side.

LuckyCrush forbeholder sig retten til at overvåge alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer, som kan betragtes som upassende, stødende eller forårsager brud på disse vilkår og betingelser.

Du garanterer og erklærer, at:

 • Du har ret til at poste kommentarerne på vores hjemmeside og har alle nødvendige licenser og tilladelser til at gøre det;
 • Kommentarerne krænker ikke nogen intellektuel ejendomsret, herunder uden begrænsning ophavsret, patent eller varemærke tilhørende nogen tredjepart;
 • Kommentarerne indeholder ikke ærekrænkende, injurierende, stødende, uanstændigt eller på anden måde ulovligt materiale, som er en krænkelse af privatlivets fred.
 • Kommentarerne vil ikke blive brugt til at anmode om eller promovere forretning eller skik eller præsentere kommercielle aktiviteter eller ulovlig aktivitet.

Du giver hermed LuckyCrush en ikke-eksklusiv licens til at bruge, reproducere, redigere og autorisere andre til at bruge, reproducere og redigere enhver af dine kommentarer i enhver og alle former, formater eller medier.

Hyperlink til vores indhold

Følgende organisationer kan linke til vores hjemmeside uden forudgående skriftlig godkendelse:

 • Offentlige myndigheder;
 • Søgemaskiner;
 • Nyhedsorganisationer;
 • Online katalogdistributører kan linke til vores hjemmeside på samme måde, som de hyperlinker til hjemmesiderne for andre opførte virksomheder; og
 • Akkrediterede virksomheder i hele systemet, undtagen non-profit organisationer, velgørenhedsindkøbscentre og velgørenhedsindsamlingsgrupper, som ikke må hyperlinke til vores hjemmeside.

Disse organisationer kan linke til vores hjemmeside, til publikationer eller til andre oplysninger på hjemmesiden, så længe linket: (a) ikke på nogen måde er vildledende; (b) ikke fejlagtigt antyder sponsorering, støtte eller godkendelse af den linkende part og dennes produkter og/eller tjenester; og (c) passer ind i sammenhængen på den linkende parts side.

Vi kan overveje og godkende andre linkanmodninger fra følgende typer af organisationer:

 • almindeligt kendte forbruger- og/eller forretningsinformationskilder;
 • dot.com-fællesskabssider;
 • foreninger eller andre grupper, der repræsenterer velgørenhedsorganisationer;
 • distributører af online kataloger;
 • internetportaler;
 • revisions-, advokat- og konsulentfirmaer; og
 • uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer.

Vi vil godkende linkanmodninger fra disse organisationer, hvis vi beslutter, at: (a) linket ikke ville få os til at se ugunstigt ud for os selv eller vores akkrediterede virksomheder; (b) organisationen ikke har nogen negative fortegnelser hos os; (c) fordelen for os fra synligheden af hyperlinket kompenserer for fraværet af LuckyCrush; og (d) linket er i sammenhæng med generel ressourceinformation.

Disse organisationer kan linke til vores hjemmeside, så længe linket: (a) ikke på nogen måde er vildledende; (b) ikke fejlagtigt antyder sponsorering, støtte eller godkendelse af den linkende part og dennes produkter eller tjenester; og (c) passer ind i konteksten på den linkende parts side.

Hvis du er en af de organisationer, der er anført i afsnit 2 ovenfor og er interesseret i at linke til vores hjemmeside, skal du informere os ved at sende en e-mail til LuckyCrush. Inkluder venligst dit navn, din organisations navn, kontaktoplysninger samt URL'en på dit websted, en liste over alle URL'er, hvorfra du har til hensigt at linke til vores websted, og en liste over de URL'er på vores websted, som du gerne vil link. Vent 2-3 uger på svar.

Godkendte organisationer kan hyperlinke til vores hjemmeside som følger:

 • Ved brug af vores firmanavn; eller
 • Ved brug af den ensartede ressourcelokator, der linkes til; eller
 • Ved brug af enhver anden beskrivelse af vores websted, der linkes til, som giver mening inden for konteksten og formatet af indholdet på den linkende parts websted.

Ingen brug af LuckyCrush's logo eller andre kunstværker vil være tilladt til link uden en varemærkelicensaftale.

iFrames

Uden forudgående godkendelse og skriftlig tilladelse må du ikke oprette rammer omkring vores websider, der på nogen måde ændrer den visuelle præsentation eller udseendet af vores websted.

Ansvar for indhold

Vi kan ikke holdes ansvarlige for noget indhold, der vises på din hjemmeside. Du accepterer at beskytte og forsvare os mod alle krav, der rejses på din hjemmeside. Der må ikke vises link(s) på nogen hjemmeside, der kan fortolkes som injurierende, uanstændig eller kriminel, eller som krænker, på anden måde overtræder, eller opfordrer til krænkelse eller anden overtrædelse af tredjeparts rettigheder.

Dit privatliv

Læs venligst Privatlivspolitik

Forbehold af rettigheder

Vi forbeholder os ret til at anmode dig om at fjerne alle links eller et bestemt link til vores hjemmeside. Du godkender straks at fjerne alle links til vores hjemmeside efter anmodning. Vi forbeholder os også ret til at ændre disse vilkår og betingelser og linkpolitikken til enhver tid. Ved løbende at linke til vores hjemmeside accepterer du at være bundet af og følge disse vilkår og betingelser for linking.

Fjernelse af links fra vores hjemmeside

Hvis du finder et link på vores hjemmeside, der af en eller anden grund er stødende, er du velkommen til at kontakte og informere os når som helst. Vi vil overveje anmodninger om at fjerne links, men vi er ikke forpligtede til det eller til at svare dig direkte.

Vi sikrer ikke, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, vi garanterer ikke for deres fuldstændighed eller nøjagtighed, og vi lover heller ikke at sikre, at hjemmesiden forbliver tilgængelig, eller at materialet på hjemmesiden holdes opdateret.

Ansvarsfraskrivelse

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, udelukker vi alle erklæringer, garantier og betingelser i forbindelse med vores hjemmeside og brugen af denne hjemmeside. Intet i denne ansvarsfraskrivelse vil:

 • begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for død eller personskade;
 • begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for bedrageri eller svigagtig vildledning;
 • begrænse noget af vores eller dit ansvar på nogen måde, der ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning; eller
 • udelukke nogen af vores eller dine forpligtelser, som ikke kan udelukkes i henhold til gældende lov.

De ansvarsbegrænsninger og -forbud, der er angivet i dette afsnit og andre steder i denne ansvarsfraskrivelse: (a) er underlagt det foregående afsnit; og (b) regulerer alle forpligtelser, der opstår i henhold til ansvarsfraskrivelsen, herunder forpligtelser, der opstår i kontrakt, i erstatning og for brud på lovbestemt pligt.

Så længe hjemmesiden og oplysningerne og tjenesterne på hjemmesiden stilles gratis til rådighed, er vi ikke ansvarlige for tab eller skader af nogen art.