Gå til innhold
LuckyCrush » Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Velkommen til LuckyCrush!

Disse vilkårene og betingelsene skisserer reglene og forskriftene for bruk av LuckyCrushs nettsted, som ligger på https://luckycrush.one/.

Ved å gå inn på denne nettsiden antar vi at du godtar disse vilkårene og betingelsene. Ikke fortsett å bruke LuckyCrush hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

Følgende terminologi gjelder for disse vilkårene, personvernerklæringen, ansvarsfraskrivelsen og alle avtaler: "Kunden", "du" og "din" refererer til deg, personen som logger inn på dette nettstedet og overholder selskapets vilkår og betingelser. "Selskapet", "oss", "vi", "vår" og "oss" refererer til vårt selskap. "Part", "Partene" eller "Oss" refererer til både Kunden og oss. Alle termer refererer til tilbud, aksept og vederlag for betaling som er nødvendig for å gjennomføre prosessen med vår bistand til kunden på den mest hensiktsmessige måten med det uttrykkelige formål å oppfylle kundens behov med hensyn til levering av selskapets oppgitte tjenester, i samsvar med og underlagt gjeldende nederlandsk lov. Enhver bruk av ovennevnte terminologi eller andre ord i entall, flertall, stor forbokstav og/eller han/hun eller de, anses som utskiftbare og refererer derfor til det samme.

Informasjonskapsler

Vi bruker bruk av informasjonskapsler. Ved å gå inn på LuckyCrush, godtok du å bruke informasjonskapsler i samsvar med LuckyCrushs personvernregler.

De fleste interaktive nettsteder bruker informasjonskapsler for å hente inn brukerens opplysninger for hvert besøk. Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å muliggjøre funksjonaliteten til visse områder for å gjøre det enklere for folk som besøker nettstedet vårt. Noen av våre samarbeidspartnere/reklamepartnere kan også bruke informasjonskapsler.

Lisens

Med mindre annet er oppgitt, eier LuckyCrush og/eller dets lisensgivere de immaterielle rettighetene for alt materiale på LuckyCrush. Alle immaterielle rettigheter er forbeholdt. Du kan få tilgang til dette fra LuckyCrush for din egen personlige bruk underlagt begrensninger angitt i disse vilkårene og betingelsene.

Det må du ikke:

 • Publiser materiale fra LuckyCrush på nytt
 • Selge, leie eller underlisensiere materiale fra LuckyCrush
 • Reprodusere, duplisere eller kopiere materiale fra LuckyCrush
 • Omdistribuer innhold fra LuckyCrush

Denne avtalen trer i kraft på datoen for denne avtalen.

Deler av denne nettsiden tilbyr en mulighet for brukere til å legge ut og utveksle meninger og informasjon på visse områder av nettstedet. LuckyCrush filtrerer, redigerer, publiserer eller vurderer ikke kommentarer før de er tilstede på nettstedet. Kommentarer gjenspeiler ikke synspunktene og meningene til LuckyCrush, dets agenter og/eller tilknyttede selskaper. Kommentarer gjenspeiler synspunktene og meningene til personen som legger ut sine synspunkter og meninger. I den grad det er tillatt av gjeldende lover, skal LuckyCrush ikke være ansvarlig for kommentarene eller for noe ansvar, skader eller utgifter forårsaket og/eller påført som et resultat av bruk av og/eller publisering av og/eller utseende av kommentarene på denne nettsted.

LuckyCrush forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer som kan anses som upassende, støtende eller forårsaker brudd på disse vilkårene og betingelsene.

Du garanterer og erklærer at:

 • Du har rett til å legge ut kommentarene på nettstedet vårt og har alle nødvendige lisenser og samtykker til å gjøre det;
 • Kommentarene krenker ikke noen immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, patent eller varemerke tilhørende en tredjepart;
 • Kommentarene inneholder ikke injurierende, ærekrenkende, støtende, uanstendig eller på annen måte ulovlig materiale som krenker personvernet.
 • Kommentarene vil ikke bli brukt til å oppfordre til eller promotere forretninger eller kunder, eller til å presentere kommersielle aktiviteter eller ulovlig aktivitet.

Du gir herved LuckyCrush en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere noen av kommentarene dine i alle former, formater eller medier.

Hyperkobling til innholdet vårt

Følgende organisasjoner kan lenke til nettstedet vårt uten skriftlig forhåndsgodkjenning:

 • Offentlige etater;
 • Søkemotorer;
 • Nyhetsorganisasjoner;
 • Distributører av nettkataloger kan lenke til nettstedet vårt på samme måte som de lenker til nettstedene til andre oppførte virksomheter; og
 • Systemomfattende akkrediterte virksomheter, med unntak av veldedige organisasjoner, veldedighetssentre og veldedige innsamlingsgrupper som ikke kan hyperlenke til nettstedet vårt.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside, til publikasjoner eller til annen informasjon på nettstedet så lenge lenken: (a) ikke på noen måte er villedende; (b) ikke feilaktig antyder sponsing, støtte eller godkjenning av den lenkende parten og dens produkter og/eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til den lenkende partens nettsted.

Vi kan vurdere og godkjenne andre lenkeforespørsler fra følgende typer organisasjoner:

 • allment kjente forbruker- og/eller bedriftsinformasjonskilder;
 • dot.com-nettsteder;
 • foreninger eller andre grupper som representerer veldedige organisasjoner;
 • distributører av kataloger på nettet;
 • internettportaler;
 • regnskaps-, advokat- og konsulentselskaper, og
 • utdanningsinstitusjoner og bransjeorganisasjoner.

Vi vil godkjenne lenkeforespørsler fra disse organisasjonene hvis vi bestemmer at: (a) koblingen ikke vil få oss til å se ugunstig ut for oss selv eller våre akkrediterte virksomheter; (b) organisasjonen ikke har noen negative poster hos oss; (c) fordelen for oss fra synligheten til hyperkoblingen kompenserer fraværet av LuckyCrush; og (d) koblingen er i sammenheng med generell ressursinformasjon.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside så lenge lenken: (a) ikke på noen måte er villedende; (b) ikke feilaktig antyder sponsing, støtte eller godkjenning av den lenkende parten og dens produkter eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til den lenkende partens nettsted.

Hvis du er en av organisasjonene som er oppført i avsnitt 2 ovenfor og er interessert i å koble til nettstedet vårt, må du informere oss ved å sende en e-post til LuckyCrush. Vennligst inkluder navnet ditt, organisasjonens navn, kontaktinformasjon samt nettadressen til nettstedet ditt, en liste over eventuelle nettadresser du har tenkt å koble til nettstedet vårt fra, og en liste over nettadressene på nettstedet du vil link. Vent 2-3 uker på svar.

Godkjente organisasjoner kan hyperlenke til nettstedet vårt på følgende måte:

 • Ved bruk av vårt firmanavn; eller
 • Ved bruk av den enhetlige ressurslokalisatoren det lenkes til, eller
 • Ved å bruke en annen beskrivelse av nettstedet vårt som det lenkes til, som gir mening i forhold til konteksten og formatet på innholdet på den lenkende partens nettsted.

Ingen bruk av LuckyCrushs logo eller andre kunstverk vil være tillatt for kobling uten en varemerkelisensavtale.

iFrames

Uten forhåndsgodkjenning og skriftlig tillatelse kan du ikke lage rammer rundt nettsidene våre som på noen måte endrer den visuelle presentasjonen eller utseendet til nettstedet vårt.

Ansvar for innhold

Vi skal ikke holdes ansvarlige for innhold som vises på nettstedet ditt. Du samtykker i å beskytte og forsvare oss mot alle krav som fremsettes på nettstedet ditt. Ingen lenke(r) skal vises på noe nettsted som kan tolkes som injurierende, uanstendig eller kriminelt, eller som krenker, på annen måte krenker eller oppfordrer til krenkelse eller annen krenkelse av tredjeparts rettigheter.

Ditt personvern

Vennligst les Retningslinjer for personvern

Forbehold om rettigheter

Vi forbeholder oss retten til å be deg om å fjerne alle lenker eller bestemte lenker til nettstedet vårt. Du godkjenner at du umiddelbart fjerner alle lenker til nettstedet vårt på forespørsel. Vi forbeholder oss også retten til når som helst å endre disse vilkårene og retningslinjene for lenking. Ved å fortsette å lenke til nettstedet vårt, samtykker du i å være bundet til og følge disse lenkevilkårene.

Fjerning av lenker fra nettstedet vårt

Hvis du finner en lenke på nettstedet vårt som av en eller annen grunn er støtende, står du fritt til å kontakte oss og informere oss når som helst. Vi vil vurdere forespørsler om å fjerne lenker, men vi er ikke forpliktet til å gjøre det eller til å svare deg direkte.

Vi garanterer ikke at informasjonen på dette nettstedet er korrekt, vi garanterer ikke at den er fullstendig eller nøyaktig, og vi lover heller ikke at nettstedet forblir tilgjengelig eller at materialet på nettstedet holdes oppdatert.

Ansvarsfraskrivelse

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver vi oss alle erklæringer, garantier og vilkår knyttet til nettstedet vårt og bruken av dette nettstedet. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:

 • begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for dødsfall eller personskade;
 • begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for bedrageri eller uredelig feilaktig fremstilling;
 • begrense noen av våre eller dine forpliktelser på en måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov; eller
 • utelukke noe av vårt eller ditt ansvar som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov.

Ansvarsbegrensningene og -forbudene som er angitt i dette avsnittet og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) er underlagt foregående avsnitt; og (b) regulerer alt ansvar som oppstår i henhold til ansvarsfraskrivelsen, inkludert ansvar som oppstår i kontrakt, erstatningsrettslig og for brudd på lovbestemte plikter.

Så lenge nettstedet og informasjonen og tjenestene på nettstedet er gratis, er vi ikke ansvarlige for tap eller skade av noe slag.