Bỏ qua nội dung
LuckyCrush » Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

Chúng ta là ai

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://luckycrush.one.

Ý kiến

Khi khách lại ý kiến trên trang web chúng tôi thu thập các dữ liệu hiện trong các ý kiến thức, và cũng là khách của địa chỉ IP và duyệt sử dụng chuỗi nhân để giúp thư phát hiện.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn gọi là hàm băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách quyền riêng tư của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, ảnh hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị công khai trong bối cảnh bình luận của bạn.

Phương tiện truyền thông

Nếu bạn tải lên hình ảnh đến trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh với nhúng dữ liệu vị trí (bộ sưu GPS) bao gồm. Truy cập đến trang web có thể tải và trích xuất bất kỳ vị trí dữ liệu từ những hình ảnh trên trang web.

Cookie

Nếu bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi bạn có thể lựa chọn để tiết kiệm tên, địa chỉ email và trang web trong cookies. Đây là cho sự thuận tiện của bạn do đó bạn không phải điền thông tin của bạn một lần nữa, khi bạn để lại một bình luận khác. Bánh này sẽ kéo dài cho một năm.

Nếu anh truy cập trang đăng nhập, chúng ta sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định nếu bạn duyệt chấp nhận cookies. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn nhập vào trong, chúng ta cũng sẽ thành lập một số bánh để tiết kiệm của nhập thông tin và màn hình hiển thị sự lựa chọn. Đăng nhập cookie cuối cùng cho hai ngày, và lựa chọn màn hình cookie cuối cùng cho một năm. Nếu bạn lựa chọn "Nhớ Tôi", đăng nhập của bạn sẽ vẫn tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng tài khoản của bạn, các đăng nhập cookie sẽ được loại bỏ.

Nếu bạn hoặc chỉnh sửa xuất bản một bài báo, thêm một cookie sẽ được lưu lại của bạn. Này, bánh bao gồm không có dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản cho thấy sự đăng ID của các bài viết bạn chỉ cần chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ trang web khác

Bài báo trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ như video, hình ảnh, thái.). Nội dung nhúng từ trang web khác cư xử theo cùng một cách chính xác, nếu như các vị khách đã tới thăm trang web khác.

Những trang web có thể thu dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng bổ sung lần thứ ba theo dõi bên, và theo dõi của bạn tác với nhúng vào nội dung, bao gồm theo dõi của tương tác với các nội dung nhúng nếu anh có một tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Người mà chúng ta chia dữ liệu của bạn với

Nếu anh yêu cầu một mật khẩu thiết lập lại địa chỉ IP của bạn sẽ được đưa vào các thiết lập lại email.

Bao lâu chúng tôi giữ lại dữ liệu của bạn

Nếu bạn để lại một bình luận, các bình luận và siêu dữ liệu của nó được giữ lại vô thời hạn. Điều này là vì chúng ta có thể nhận ra và chấp nhận bất cứ làm theo ý kiến tự động thay vì giữ chúng trong một chừng mực đợi.

Cho người đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu bất kỳ), chúng tôi cũng lưu trữ các thông tin cá nhân mà họ cung cấp của họ dùng hồ sơ. Tất cả các người có thể thấy, chỉnh sửa, hoặc hủy bỏ cá nhân của họ, thông tin, bất cứ lúc nào (trừ họ không thể thay đổi tên của họ). Trang web quản trị cũng có thể nhìn thấy và chỉnh sửa thông tin đó.

Những gì bạn có quyền theo dữ liệu của bạn

Nếu anh có một tài khoản trên trang web này, hoặc có ý kiến trái, bạn có thể yêu cầu để nhận được một tập tin xuất khẩu của các dữ liệu cá nhân chúng tôi giữ khoảng bạn, bao gồm cả các dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu mà chúng ta xóa dữ liệu cá nhân nào chúng tôi có về bạn. Điều này không bao gồm mọi dữ liệu chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho hành luật pháp, hay mục đích an ninh.

Nơi mà chúng tôi gửi dữ liệu của bạn

Khách ý kiến có thể kiểm tra thông qua máy phát hiện vụ.